Naziv

DOO "ELEKTRO PLAN"


Osnovni podaci
Klasifikacija
Preduzeće
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4400867220006
Ulica
Milovana Glišica 27
Mjesto
Banja Luka
Telefon
051/461-730 065/513-867
Fax
051/461-380
Email
elektroplan@blic.net
Web
elektroplan.ba

Kontakt osoba
Ime i prezime
Telefon
Email


Djelatnost
Područje
Područje F – GRAĐEVINARSTVO
Sektor
  • Elektroinstalacioni radovi
Osnovni proizvodi / usluge
elektroinstalacioni radovi
Šifra
43.21 - Elektroinstalacioni radovi


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena