Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Molerski radovi "Šark" Milan Stanivuković s.p. Banja Luka Sanička, 7 Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zanatstvo "SPAS" Mladen Spasenić s.p. Banja Luka Gornji Borkovići, bb Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zanatstvo "ГРА-РАД" Jovan Jokanović s.p. Banja Luka Debeljaci, bb Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zanatstvo "Глог" Radivoje Đukić s.p. Banja Luka Bistrica, bb Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Računarsko programiranje "NMDev" Nikola Malić s.p. Banja Luka Miše Stupara, 4 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Poslovno savjetovanje "DIGIN" Igor Pandžić s.p. Banja Luka Bulevar vojvode Živojina Miš... Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Računarsko programiranje "BB SOLUTIONS" Bojan Bundalo s.p. Banja Luka Akademika Jovana Surutke, 3 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Usluge "CRNI VIR" Slobodan Mihajlović s.p. Banja Luka Stevana Jakovljevića, 25 Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Trgovina preko pošte ili interneta "SMARTCON" Slavica Petković s.p. Banja Luka Jovana Bjelića, 13B Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Savjetovanje o računarskim sistemima "PINT" Anna Stefanišin s.p. Banja Luka Drvarska, 12 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Agencija za edukaciju "EduKomp" Davorin Mihić s.p. Banja Luka Branka Popovića, 134 Područje P Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Računarsko programiranje "FLAVIUS 23" Marijana Bundalo s.p. Banja Luka Šargovačka , 235 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Postavljanje zidnih obloga "Jovanović gips" Goran Jovanović s.p. Banja Luka Tešana Podrugovića, 12D Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Usluge "VERIĆ" Dejan Verić s.p. Banja Luka Blagoja Parovića, 39P Ostalo Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zanatstvo "PARKET LINE" Nikola Knežević s.p. Banja Luka Dragočaj, bb Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 9513