Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
TUBIMEKS d.o.o. ulica Aleja Svetog Save broj 5... Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
TUBIMEKS d.o.o. ulica Aleja Svetog Save broj 5... Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
ŽAKI 98 Nenada Kostića br. 41A Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ZONA DOBRE HRANE Đure Daničića br. 14 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ZLATNA KRUNA Knjaza Miloša br. 98 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
X- RAY Jevrejska br. 1 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Vintage Njegoševa br. 53 Područje R Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VIJESTI PLUS Petra Rađenovića br. 13 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Veseli Ljudi Dr Jovana Raškovića br. 16 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Uranak Vilsonova br. 7 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
TRUCK SHOP Krajiških brigada br. 3 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
TRI ČETIRI SAD Bulevar Desanke Maksimović br... Područje R Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
TRAVEL OFFICE Jovana Dučića br. 25 Područje N Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
TILT Rade Vranješević br. 183 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ŠIŠKO Jevrejska br. 69 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8719