Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Zanatstvo "KLIMATIZACIJA JOVIĆ" Davor Jović s.p. Banja Luka PIONIRSKA 52A Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
4 YOU RELJE KRILATICE BB. Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Strategy Consult PILANSKA BB Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
SQUARE ZMAJ OGNJENOG VUKA 148. Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
BOŽUR KOLA BB Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ADAPT MILOŠA MATIĆA BR.23 Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
SREBRENIK Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
COOKIE VIDOVDANSKA BB. Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
DJEVOJKA BRANKA COPICA 1 Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
DAMBO BULEVAR CARA DUSANA KOD BR. 17... Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NORTEUS STOJANA NOVAKOVICA 1/14. Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ASACO MARKA LIPOVCA 92A Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
OBRAČUN JOVANA DUCICA 74 Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
BIT KARANOVAC BB. Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
TPV SRETENA STOJANOVIĆA BB. Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8456