Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
AM SHOES d.o.o. Banja Luka, prevod skracenog poslovnog imena na srpskom jeziku glasi: AM CIPELE d.o Bronzani Majdan bb Područje C Preduzeće -
Bit-Byte-Word d.o.o. Banja Luka ul. Miše Stupara br.4 Područje J Preduzeće -
SWC d.o.o. Banja Luka ulica srednjoškolska broj 18c Područje J Preduzeće -
"PERSONAL" d.o.o. Banja Luka ulica Pilanska bb Područje C Preduzeće -
BUSINESS INTELLIGENCE d.o.o. Banja Luka Vuka Karadžica 2 Područje J Preduzeće -
HOT SPOT MEDIA d.o.o. Prevod poslovnog imena na srpskom jeziku glasi: VRUCA TACKA MEDIJ d.o.o. ulica vojvode Pere Krece broj ... Područje M Preduzeće -
"LUCIDO" d.o.o. Banja Luka Brace Potkonjaka 4 Područje N Preduzeće -
SD LINK NET d.o.o. ulica Suboticka broj 3c Područje H Preduzeće -
"PROFING" d.o.o. Banja Luka ulica Kninska broj 8 Područje M Preduzeće -
"BEO INVEST" d.o.o. Banja Luka ul. Brace Potkonjaka br.4 Područje F Preduzeće -
"Digitalni ozon" d.o.o. Banja Luka Jovana Ducica broj 25 Područje M Preduzeće -
JOVALEX TRADE d.o.o. Banja Luka ulica Pavla Vujisica broj 53 Područje A Preduzeće -
Vrbas-Rafting d.o.o. Banja Luka Ul. Karadordeva 48 Područje P Preduzeće -
MIRAG d.o.o.Banja Luka ulica Jovana Ducica broj 74a Područje M Preduzeće -
WORK AND TRAVEL GROUP d.o.o. Banja Luka ulica Gunduliceva broj 8 Područje M Preduzeće -