Naziv

VALEK-COMMERCE d.o.o. Banja Luka


Osnovni podaci
Klasifikacija
Preduzeće
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4400864980000
Ulica
Branka Popovica br. 41D, Banja Luka, Banja Luka
Mjesto
Banja Luka
Telefon
051 379 111, 065 513 639
Fax
051 379 110 
Email
valek@teol.net,info@valek-commerce.com
Web
www.valekcommerce.com

Kontakt osoba
Ime i prezime
Saša Kuzmanović
Telefon
Email


Djelatnost
Područje
Područje F – GRAĐEVINARSTVO
Sektor
  • Ostali zavrsni gradevinski radovi
Osnovni proizvodi / usluge
Šifra
43.39 - Ostali zavrsni gradevinski radovi


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena