Naziv

ERKER D.O.O.


Osnovni podaci
Klasifikacija
Preduzeće
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4402899170003
Ulica
Branka Copica 3
Mjesto
Banja Luka
Telefon
+387 51/221 890, +387 51/221 892, +387 65/620 334
Fax
+387 51/221 891
Email
info@erkerbl.com
Web
www.erkerbl.com/

Kontakt osoba
Ime i prezime
Telefon
Email


Djelatnost
Područje
Područje M – STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
Sektor
  • Arhitektonske djelatnosti
Osnovni proizvodi / usluge
građevinarstvo trgovina
Šifra
71.11 - Arhitektonske djelatnosti


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena