Naziv

D.O.O. "Grafotex"


Osnovni podaci
Klasifikacija
Preduzeće
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4400865280001
Ulica
Brace Potkonjaka bb
Mjesto
Banja Luka
Telefon
+38751/465-023
Fax
+38751/465-913
Email
jovica@grafotex.com
Web
www.grafotex.com/

Kontakt osoba
Ime i prezime
Telefon
Email


Djelatnost
Područje
Područje C – PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Sektor
  • Ostalo štampanje
Osnovni proizvodi / usluge
Šifra
18.12 - Ostalo stampanje


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena