Naziv

Trgovina "GAJ" Jelena Milanović s.p. Banja Luka


Osnovni podaci
Kategorija
TRGOVINA
Klasifikacija
Samostalni preduzetnici
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4512116770003
Ulica
Mjesto
Banja Luka
Telefon
Fax
Email
Web

Kontakt osoba
Ime i prezime
Telefon
Email


Djelatnost
Područje
Područje G – TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Sektor
  • Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
Osnovni proizvodi / usluge
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
Šifra
47.51 - Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena