Naziv

ŽUTA NARANDŽA


Osnovni podaci
Kategorija
TRGOVINA
Klasifikacija
Samostalni preduzetnici
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4510811530002
Ulica
Miloša Obilića br. 3
Mjesto
Banja Luka
Telefon
066/758-137
Fax
Email
Web

Kontakt osoba
Ime i prezime
Stupar Slobodan
Telefon
066/758-137
Email


Djelatnost
Područje
Područje G – TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Sektor
  • Trgovina na malo hljebom, kolačima, proizvodima od brašna i proizvoda od šećera
Osnovni proizvodi / usluge
Šifra
47.21 -


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena