Naziv

ŠORGIĆ


Osnovni podaci
Kategorija
ZANATSTVO
Klasifikacija
Samostalni preduzetnici
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4510457180007
Ulica
Debeljaci br. bb
Mjesto
Banja Luka
Telefon
065/606-729
Fax
Email
Web

Kontakt osoba
Ime i prezime
Šorgić Dragan
Telefon
065/606-729
Email


Djelatnost
Područje
Područje F – GRAĐEVINARSTVO
Sektor
  • Uvodenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju
Osnovni proizvodi / usluge
Šifra
43.22 - Uvodenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena