Naziv

ELMED D.O.O.


Osnovni podaci
Klasifikacija
Preduzeće
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
da
Godina osnivanja
JIB
4401959630002
Ulica
Dujka Komljenovica 28 a
Mjesto
Banja Luka
Telefon
+387 51 42 81 66
Fax
051/428-408
Email
office@elmedint.com
Web
www.elmedint.com

Kontakt osoba
Ime i prezime
Telefon
Email


Djelatnost
Područje
Područje G – TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Sektor
  • Trgovina na veliko ostalim masinama i opremom
Osnovni proizvodi / usluge
PROIZ.ORTOPEDSKIH APARATA OST.MEDIC.OPR.I INSTRUM.
Šifra
46.69 - Trgovina na veliko ostalim masinama i opremom


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena