Naziv

D.O.O."DETA"


Osnovni podaci
Klasifikacija
Preduzeće
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4400830900007
Ulica
Brace Podgornika 63
Mjesto
Banja Luka
Telefon
051/318-428
Fax
+ 387 51 318 428
Email
info@deta.rs.ba
Web
www.deta.rs.ba

Kontakt osoba
Ime i prezime
Telefon
Email


Djelatnost
Područje
Područje C – PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Sektor
Osnovni proizvodi / usluge
elektro instalacioni materijal sklopke priključnice prekidači elektro pribor kablovski pribor
Šifra
27.90 - Proizvodnja ostale elektricne opreme


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena