Naziv

Osnovna škola "Petar Petrović Njegoš"


Osnovni podaci
Klasifikacija
Obrazovne institucije
Veličina (broj radnika)
-
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
Ulica
Stepe Stepanovića 28
Mjesto
Banja Luka
Telefon
051/461-833
Fax
051/465-188
Email
os004@teol.net
Web

Kontakt osoba
Ime i prezime
Telefon
Email


Djelatnost
Područje
Ostalo
Sektor
Osnovni proizvodi / usluge
Šifra
-


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena