Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
PITA Braće Podgornika br. 23 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PHANTOM PILOT Krfska br. 108 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PERFORMANCELAB Gorana Radulovića - Bimbe br.... Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PCM Voždovačka br. 4 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
OZYE Subotička br. 24 Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
OZ Trg Krajine br. 2 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
OURWISH Vida Nježića br. 22 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Optimum 16.krajiške narodnooslobodila... Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
OPTIKA VG-5 Jevrejska br. bb Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
OBALA Jesenjinova br. 26 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NMAgua Branka Majstorovića br. 3 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NIRVANA Bana Milosavljevića br. 12 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NIKO PAWS Petra Velikog br. Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NetLink Rakovačkih rudara br. 10 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NEŠO Kralja Petra I Karađorđević... Područje L Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8796