Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Easy Code Jovice Savinovića br. 2C Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ĐoSeMi Kralja Petra I Karađorđević... Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ĐOLES Rade Radića br. 301 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
DUOMO NG Veselina Masleše br. bb Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
DUMI Poljskog partizanskog bataljon... Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
DUBLIN PUB Braće Mažar i majke Marije b... Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
DOMINANT Kralja Alfonsa XIII br. 49 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
DENI Vladike Platona br. 3 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Delfin Njegoševa br. 44 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Dea Cosmetics Bulevar srpske vojske br. 8 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
DANČI Jovana Dučića br. 23A Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
DAMAR Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ČEČEN XXIII Kuljanska br. 23 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ČARLI Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ČAĐAVE DVOCIJEVKE Vidovdanska br. 1 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8719