Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
BAZA Majke Jugovića br. 50 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
D i Ž Majke Jugovića br. 26 Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
STRAX Majke Jugovića br. 22 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
CENTAR ZA PRIMIJENJENA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI Kupreška br. 25 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Concolor Kralja Petra II br. 7B07B Područje A Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
FRIZERLAND Kralja Petra I Karađorđević... Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MARE Kralja Petra I Karađorđević... Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
BALKON Kralja Petra I Karađorđević... Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
JoLine Kralja Petra I Karađorđević... Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
LATIGRESA Kralja Aleksandra I Karađorđ... Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
FAST FIX Kralja Aleksandra I Karađorđ... Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ELI ELECTRIC Kralja Aleksandra I Karađorđ... Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ALPE ADRIA SPORT Krajiških brigada br. 225 Područje N Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
FRIZERSKI SALON SANJA Kozarska br. 1 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ĐORĐE Koste Vojinovića br. 6 Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8694