Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
VUČKOVIĆ Prijakovci br. bb Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Vučko Kralja Petra I Karađorđević... Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VUČENOVIĆ Ponirska br. Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VSA Dragana Bubića br. 14A Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VOJMIL Rade Radića br. bb Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VOIDPOINT Prve krajiške brig.narodne od... Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VODOSPREM Kola srpskih sestara br. 31 Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VODO MLAZ Miloša Pocerca br. 4 Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VITELA Milana Rakića br. 18 Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VINSKI BAR ALTER EGO Milovana Glišića br. 2 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VIDEOSOFT Poljskog partizanskog bataljon... Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VERONA Dr Jovana Raškovića br. 109 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VEKTOR Prve krajiške brig.narodne od... Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VARS Bistrica br. 96 Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VALERIJA Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 9108