Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
SELAMI Zelengorska br. 23 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
SBC Grčka br. 17 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
RUSKI CAR Ada br. bb Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
RUBIK Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje R Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
RS GOLD Bulevar srpske vojske br. 8 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
RS Apartmani Mirka Kovačevića br. 10 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
RISTRETTO Patre br. 3 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
REZBARIJA RIBIĆ I Kuljanska br. 413 Područje R Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
RENE Veselina Masleše br. 3 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
REALDEV Braće Pantića br. 7 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PROCORDE Miloša Obilića br. 48 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PRIMERO Ive Andrića br. 43 Područje R Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PRIMERA Marije Bursać br. 5 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PRIHOD Romanijska br. 2B Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PM Karađorđeva br. 81C Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8796