Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
RISTRETTO Patre br. 3 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
REZBARIJA RIBIĆ I Kuljanska br. 413 Područje R Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
RENE Veselina Masleše br. 3 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
REALDEV Braće Pantića br. 7 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PROCORDE Miloša Obilića br. 48 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PRIMERO Ive Andrića br. 43 Područje R Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PRIMERA Marije Bursać br. 5 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PRIHOD Romanijska br. 2B Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PM Karađorđeva br. 81C Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PITA Braće Podgornika br. 23 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PHANTOM PILOT Krfska br. 108 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PERFORMANCELAB Gorana Radulovića - Bimbe br.... Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PCM Voždovačka br. 4 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
OZYE Subotička br. 24 Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
OZ Trg Krajine br. 2 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8531