Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
JUNGLE LAND Bulevar srpske vojske br. 8 Područje R Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PRELAZ Bulevar Desanke Maksimović br... Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
RALJIĆ Branka Zagorca br. 2 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Bakina tajna Branka Radičevića br. 16 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VALENTI Branka Popovića br. bb Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
LIBRIS Branka Popovića br. bb Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
RABOS Branka Popovića br. 41F Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Euro Educa Branka Popovića br. 22 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
AMBIJENTA Branka Majstorovića br. 9 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KOALA Branka Majstorovića br. 17 Područje P Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NONE Braće Podgornika br. bb Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
"KONEL" Braće Podgornika br. bb Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ŠKORA Braće Miletića br. 33 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Bajka Braće Mažar i majke Marije b... Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
JEDINICA Braće Mažar i majke Marije b... Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8582