Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
ŽUTA NARANDŽA Miloša Obilića br. 3 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
AGILITY Miloša Matića br. 28 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
DAY ONE EXPRESS Miloša Crnjanskog br. 35 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
BAKERY Milana Karanovića br. 41 A Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ORBIS Milana Karanovića br. 23 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
RUČNI RAD-VEZ NA PLATNU, BANJA LUKA Milana Cvijetića br. 27 Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
"GICKO" Milana Brankovića br. 21 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ARTIS Mihajla Pupina br. 1 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ZLATA Meše Selimovića br. 32A Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
DVA RIBARA Meše Selimovića br. 18 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PACSIT Marka Lipovca br. 24 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PANAMERA Maksima Gorkog br. 15 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MARA Maksima Gorkog br. 15 Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NEBRAH SHOP Majora Drage Bajalovića br. 1... Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
"ŠUNKA ŠUNKA" Majke Jugovića br. bb Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8694