Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Mašinski fakultet Vojvode Stepe Stepanovića 71 Ostalo Obrazovne institucije -
Elektrotehnički fakultet Patre 5 Ostalo Obrazovne institucije -
Ekonomski fakultet Majke Jugovića 4 Ostalo Obrazovne institucije -
Arhitektonsko - građevinski fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Ostalo Obrazovne institucije -
Akademija umjetnosti Bulevar vojvode Petra Bojović... Ostalo Obrazovne institucije -
UniCredit Bank a.d. Marije Bursać 7 Područje K Banke Veliko (preko 250)
Šubarić Milan Knjaza Miloša 15 Ostalo Notari -
Stupar Danica Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Notari -
Rodić Mara Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Notari -
Gvozden Slobodanka Ul. Gajeva 1 Ostalo Notari -
Plavšić Marinko Aleja Svetog Save 30 Ostalo Notari -
Mojović Irena Branka Radičevića 7 Ostalo Notari -
Marković Marija Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Notari -
Marić Biljana Marije Bursać 3 Ostalo Notari -
Malešević Zoran Milana Tepića 8 Ostalo Notari -
Broj pronađenih subjekata: 9760