Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Vrtić "Dora" M.Z. "Lauš" Užička bb Ostalo Obrazovne institucije -
Vrtić "Luna" M.Z. "Obilićevo" Krfska 76 Ostalo Obrazovne institucije -
Vrtić "Tijana" M.Z. "Nova varoš" F.G. Lorke 19 Ostalo Obrazovne institucije -
Vrtić "Sunce" M.Z. "Centar" Sime Matavulja 10 Ostalo Obrazovne institucije -
Vrtić "Srećno djetinjstvo" M.Z. "Lauš" Karađorđeva 237 Ostalo Obrazovne institucije -
Vrtić "Prvi koraci" M.Z. "Starčevica" Sime Miljuša 16 Ostalo Obrazovne institucije -
Vrtić "Pinokio" M.Z. "Borik I" Beogradska 19 Ostalo Obrazovne institucije -
Vrtić "Pčelica" M.Z. "Centar I" Sime Šolaje 12 Ostalo Obrazovne institucije -
Vrtić "Leptirić" M.Z. "Borik I" Novice Cerovića 21 Ostalo Obrazovne institucije -
Vrtić "Lana" M.Z. "Rosulje" Kralja Petra II 65 Ostalo Obrazovne institucije -
Vrtić "Ježeva kućica" M.Z. "Centar 2" Kralja Petra I 88 Ostalo Obrazovne institucije -
vRTIĆ "Radost" M.Z. "Kočićev vijenac" Kralja Nikole 32 Ostalo Obrazovne institucije -
Vrtić "Neven" M.Z. "Obilićevo" Srđe Zlopogleđe 42 Ostalo Obrazovne institucije -
Vrtić "Nataša" M.Z. "Borik I" Kordunaška bb Ostalo Obrazovne institucije -
Vrtić "Naša djeca" M.Z. "Centar I" Save Mrkalja 7 Ostalo Obrazovne institucije -
Broj pronađenih subjekata: 9760