Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Kisin Zoran Gundulićeva 72 Ostalo Advokati -
Kevac Desimir Kninska 10 Ostalo Advokati -
Kevac Velimir Kninskaa 10 Ostalo Advokati -
Jovišević Jasminka Milana Tepića 22 Ostalo Advokati -
Aleksić Tomislav Gajeva 14 Ostalo Advokati -
DSN d.o.o. Banja Luka Ul. Mladena Stojanovica broj 4 Područje H Preduzeće Mikro (0-9)
D.O.O. "Orto kolor" Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
"EKO-MIX" D.O.O. Aleja Svetog Save 15 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
SMT-SAM d.o.o. Banja Luka Ramici bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
D.O.O."Ratkovic" Jovana Raškovica 31 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
"ERS" D.O.O. male hidroelektrane BANJA LUKA Jovana Ducica 49 Područje D Preduzeće Mikro (0-9)
"ICOMP" D.O.O. Jovana Dučića 23a Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
D.O.O."Siat" Veljke Mladenovica bb Područje C Preduzeće -
FOKUS MEDIA d.o.o. BANJA LUKA Aleja Svetog Save 15 Područje M Preduzeće Mikro (0-9)
AGRO PRODUKT d.o.o. Banja Luka 16 Krajiške narodnooslobodila... Područje A Preduzeće Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 9760