Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Ristić Momčilo Gundulićeva 88 Ostalo Advokati -
Raosavljević Vladimir Ive Andrića 32 Ostalo Advokati -
Rakić Branislav Aleja Svetog Save bb, objekat ... Ostalo Advokati -
Radulović Predrag Koste Vojinovića 43 Ostalo Advokati -
Radulj Smiljka Aleja Svetog Save 58 Ostalo Advokati -
Radić Jovan Aleja Svetog Save 7 Ostalo Advokati -
Radić Lazo Kninska 8 Ostalo Advokati -
Pucar Miljkan Bana Lazarevića 7 Ostalo Advokati -
Prerad Dragomir Milana Tepića 4 Ostalo Advokati -
Prerad Miroslav Milana Tepića 4 Ostalo Advokati -
Plavšić Radmila Aleja Svetog Save 30 Ostalo Advokati -
Pilipović Miroslav Jevrejska 46 Ostalo Advokati -
Pilipović Jovo Jevrejska 46 Ostalo Advokati -
Petrić Natalija Kalemegdanska 18 Ostalo Advokati -
Perić Slobodan Hajduk Veljka 50 Ostalo Advokati -
Broj pronađenih subjekata: 9760