Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
FAMILY ŠPED d.o.o. Banja Luka Ul. Veljka Mladenovica broj 12 Područje H Preduzeće Mikro (0-9)
PRIZMA BL d.o.o. Banja Luka Ulica brace Mažar i majke Mar... Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
Internacional Mathematical Virtual Institute – Ugovorni Institut Naučnog društva matematičara i Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci Mladen Stojanovic 2 Ostalo Instituti -
D.O.O."Radcom" Branka Grpcica bb Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
INTEH d.o.o. Banja Luka Ul. Branka Grpcica broj 2 Područje J Preduzeće Malo (10-49)
DOO "Trgoexport" Branka Grbcica 15 Područje G Preduzeće -
Istraživačko-razvojni institut za informaciono-komunikacione tehnologije, elektro tehničkog fakulteta Banja Luka Патре 5 Ostalo Instituti -
DOO "JRJ" Branka Grbcica 15 Područje G Preduzeće -
CENTAR ZA SPORT BANJA LUKA Branka Copica 7 Područje P Preduzeće Mikro (0-9)
"ABC INTERNET MEDIA" D.O.O. BANJA LUKA Svetozara Markovica 5, ulaz 11... Područje J Preduzeće Mikro (0-9)
IMEX PROMET DOO Branka Copica 5 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
Istraživačko-razvojni institut - Institut za ekonomiku poljoprivrede, Banja Luka Bulevar vojvode Petra Bojović... Ostalo Instituti -
ERKER D.O.O. Branka Copica 3 Područje M Preduzeće Mikro (0-9)
ABC SPORTING d.o.o. Banja Luka Ulica Branka Copica broj 1 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
Istraživačko-razvojni institut - Institut za ratarstvo i povrtarstvo Banja Luka Bulevar vojvode Petra Bojović... Ostalo Instituti -
Broj pronađenih subjekata: 9760