Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
GLOCON d.o.o. Banja Luka Ulica Nikole Pašica broj 1 Područje H Preduzeće Mikro (0-9)
DOO "SANI-CO" Put srpskh branilaca 160 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
NECTAR BH D.O.O. BANJA LUKA Aleja Svetog Save 48 Područje F Preduzeće -
"SEKOM" D.O.O. Vidovdanska 27 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
DOO "MING" Braće Kukrika 4 Područje F Preduzeće -
"IZOMONT INVEST" D.O.O. Aleja Svetog Save 57 (blok "G"... Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
RILEX Co d.o.o. Banja Luka Branka Radicevica 14 Područje N Preduzeće Mikro (0-9)
DOO "LOTUS" Branka Popovica bb Područje A Preduzeće Mikro (0-9)
AS STAR d.o.o. Banja Luka Branka Popovica bb Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
SFERA d.o.o. Banja Luka Ul. Knjaza Miloša broj 10c Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
PARK BH d.o.o. Banja Luka Branka Popovica bb Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
WBL City Project Vladike Platona 3 Područje F Preduzeće -
IMD d.o.o. Banja Luka Ulica srpskih pilota broj 11 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
DOO "BETON-INVEST" Ramici bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
D.O.O."Termometal" Branka Popovica bb Područje G Preduzeće Malo (10-49)
Broj pronađenih subjekata: 9760