Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
UniCredit Bank a.d. Marije Bursać 7 Područje K Banke Veliko (preko 250)
Šubarić Milan Knjaza Miloša 15 Ostalo Notari -
Stupar Danica Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Notari -
Rodić Mara Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Notari -
Gvozden Slobodanka Ul. Gajeva 1 Ostalo Notari -
Plavšić Marinko Aleja Svetog Save 30 Ostalo Notari -
Mojović Irena Branka Radičevića 7 Ostalo Notari -
Marković Marija Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Notari -
Marić Biljana Marije Bursać 3 Ostalo Notari -
Malešević Zoran Milana Tepića 8 Ostalo Notari -
Macanović Ljeposava Beogradska 1 Ostalo Notari -
Katić - Trifunović Snježana Aleja Svetog Save 49 Ostalo Notari -
Golić Goran Nikole Pašića 31 Ostalo Notari -
Gerdijan Gordana Srpska 22 Ostalo Notari -
Džajić Rada Gajeva 1 Ostalo Notari -
Broj pronađenih subjekata: 9156