Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Šumarski fakultet Vojvode Stepe Stepanovića 75 ... Ostalo Obrazovne institucije -
Filozofski fakultet Bulevar vojvode Petra Bojović... Ostalo Obrazovne institucije -
Filološki fakultet Bulevar vojvode Petra Bojović... Ostalo Obrazovne institucije -
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Bulevar vojvode Petra Bojović... Ostalo Obrazovne institucije -
Fakultet političkih nauka Bulevar vojvode Petra Bojović... Ostalo Obrazovne institucije -
Tehnološki fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Ostalo Obrazovne institucije -
Prirodno - matematički fakultet Mladena Stojanovića 2 Ostalo Obrazovne institucije -
Pravni fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Ostalo Obrazovne institucije -
Poljoprivredni fakultet Bulevar vojvode Petra Bojović... Ostalo Obrazovne institucije -
Medicinski fakultet Save Mrkalja 14 Ostalo Obrazovne institucije -
Mašinski fakultet Vojvode Stepe Stepanovića 71 Ostalo Obrazovne institucije -
Elektrotehnički fakultet Patre 5 Ostalo Obrazovne institucije -
Ekonomski fakultet Majke Jugovića 4 Ostalo Obrazovne institucije -
Arhitektonsko - građevinski fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Ostalo Obrazovne institucije -
Akademija umjetnosti Bulevar vojvode Petra Bojović... Ostalo Obrazovne institucije -
Broj pronađenih subjekata: 9156