Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Rodić Mara Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Notari -
Gvozden Slobodanka Ul. Gajeva 1 Ostalo Notari -
Plavšić Marinko Aleja Svetog Save 30 Ostalo Notari -
Mojović Irena Branka Radičevića 7 Ostalo Notari -
Marković Marija Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Notari -
Marić Biljana Marije Bursać 3 Ostalo Notari -
Malešević Zoran Milana Tepića 8 Ostalo Notari -
Macanović Ljeposava Beogradska 1 Ostalo Notari -
Katić - Trifunović Snježana Aleja Svetog Save 49 Ostalo Notari -
Golić Goran Nikole Pašića 31 Ostalo Notari -
Gerdijan Gordana Srpska 22 Ostalo Notari -
Džajić Rada Gajeva 1 Ostalo Notari -
Delić Milenko Gundulićeva 100 Ostalo Notari -
Turistička agencija Grada Banja Luka Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Lokalna institucija -
„KOSMOS“ a.d. BANJA LUKA Cetinjska 1 Područje C Preduzeće Srednje (50-249)
Broj pronađenih subjekata: 9108