Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
FRIZZ Carice Milice br. 9 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Trgovina ''AVIS'' Feđa Bijelić s.p. Banja Luka Carice Milice br. 7 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VISTA Carice Milice br. 5 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
SECOND HAND BOUTIQUE Carice Milice br. 3 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KOLIBRI Cara Lazara br. 55 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
"Zlatokosa" Cara Lazara br. 39 Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PIZZERIA PERLA Cara Lazara br. 30 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
SG SOFT Bulevar vojvode Živojina Miš... Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
SUNCOKRET Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
BAKAL Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Ugostiteljstvo JERRY Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KOLEGIJUM Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
RAN I-TEX Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
FRIZERSKO-KOZMETIČKI SALON NADA Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
BIĆE ČISTO Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje N Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8582