Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Računarsko programiranje "ANTITASK" Miroslav Trninić s.p. Banja Luka Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Krčma "ЕЛОЂ" Jovan Džombić s.p. Banja Luka Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Trgovina sportskom opremom "ECOSPORT SHOP" Srđan Babić s.p. Banja Luka Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Studio ljepote "DIVAS BEAUTY CENTER" Snježana Vrač Vinokurova s.p. Banja Luka Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Autoservis "Mirković" Jelena Mirković s.p. Banja Luka Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Pekara i pekoteka "JUNGIĆ" Mile Jungić s.p. Banja Luka Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Obuka iz njemačkog jezika "Deutsche Welt" Dragana Miladić s.p. Banja Luka Područje P Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Savjetovanje o računarima "UBERSEC" Boris Stanarević s.p. Banja Luka Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zastupanje u osiguranju "АФИДА" Marko Bajić s.p. Banja Luka Područje K Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zanatstvo "STUDIO & STUDIO" Jovana Danilović s.p. Banja Luka Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Bravarija "DOJČINOVIĆ" Vladimir Dojčinović s.p. Banja Luka Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Računarsko programiranje "SDev" Stefan Stojanović s.p. Banja Luka Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Javni prevoz "KRALJEVAC" Vlado Kondić s.p. Banja Luka Područje H Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Agencija za nekretnine "LUX DOM" Jelena Cvijetić s.p. Banja Luka Područje L Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zanatstvo "POLLUX" Vladimir Đuričić s.p. Banja Luka Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 9156