Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
DA produkcija d.o.o. Banja Luka Ulica Ranka Šipke broj 80E Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
MV STUDIO d.o.o. Banja Luka Ramici bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
MESCO d.o.o. Banja Luka Barlovci bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
Finesa furniture d.o.o. Kralja Petra I Karadordevica ... Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
OPLOK d.o.o. Banja Luka ulica Branka Popovica broj 28... Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
BIO DELICIA d.o.o. Banja Luka Jevrejska broj 1, La Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
PREMIUM INVEST d.o.o. Banja Luka Ul. Veselina Masleše broj 1 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
DEKORPLAST d.o.o. Banja Luka Ul. Vladike Platona br.3 -TC ... Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
DE-HA GRANIT d.o.o. Banja Luka Ulica Slobodana Kusturica br.1... Područje B Preduzeće Mikro (0-9)
"ORIBI" d.o.o. Karanovac broj 164 Područje A Preduzeće Mikro (0-9)
PZ "Drum" sa p.o. Banja Luka Ulica Ponirska 18 a Područje A Preduzeće Mikro (0-9)
AGROPOT d.o.o. Banja Luka Blagoja Parovica 133 Područje A Preduzeće Mikro (0-9)
ŽMS Ive Lole Ribara br. 4 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ŽAD Srđe Zlopogleđe br. 44 Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ZVONCE Jovanke Gajić Zmijanjke br. 5... Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 9108