Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
SMT-SAM d.o.o. Banja Luka Ramici bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
D.O.O."Ratkovic" Jovana Raškovica 31 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
"ERS" D.O.O. male hidroelektrane BANJA LUKA Jovana Ducica 49 Područje D Preduzeće Mikro (0-9)
"ICOMP" D.O.O. Jovana Dučića 23a Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
D.O.O."Siat" Veljke Mladenovica bb Područje C Preduzeće -
FOKUS MEDIA d.o.o. BANJA LUKA Aleja Svetog Save 15 Područje M Preduzeće Mikro (0-9)
AGRO PRODUKT d.o.o. Banja Luka 16 Krajiške narodnooslobodila... Područje A Preduzeće Mikro (0-9)
BORA d.o.o. Banja Luka ulica Jevrejska broj 1 Područje K Preduzeće Srednje (50-249)
DOO ""DESK" Jovana Ducica 25 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
"OCNA OPTIKA" DOO BANJA LUKA Ive Lole Ribara 4 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
OPTEL d.o.o. Banja Luka, u stecaju Ulica Jovana Ducica broj 23 a Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
INTELIOS D.O.O. BANJA LUKA Ivana Gorana Kovacica bb Područje G Preduzeće -
D.O.O. "FABRIKA VODE" Veljka Mlađenovića bb Ostalo Preduzeće Malo (10-49)
"SAGA RS" DOO Prvog krajiškog korpusa 22 Područje G Preduzeće -
ELMED D.O.O. Dujka Komljenovica 28 a Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8694