Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Miletić Dejan Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Advokati -
Miletić Ranko Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Advokati -
Milanović Nebojša Dositeja Obradovića 1 Ostalo Advokati -
Milaković Radovan Vladike Platona, PC Čajavec -... Ostalo Advokati -
Matić Gojko Dušana Jokića 9 Ostalo Advokati -
Matić Dragan Gundulićeva 104 Ostalo Advokati -
Marinković Milan Jevrejska 1, Lamela IV Ostalo Advokati -
Marijanac Goranka Ive Andrića 43 Ostalo Advokati -
Marić Goran Vladike Platona 3/1 Ostalo Advokati -
Marić Đorđe Nikole Tesle 5 Ostalo Advokati -
Marić Siniša Vladike Platona 1 Ostalo Advokati -
Maleš Ratko Jovana Dučića 40 Ostalo Advokati -
Makarić Nebojša Braće Mažar 48 Ostalo Advokati -
Maglov Milka Talijanskog Bataljona Mateoti ... Ostalo Advokati -
Ljubojević Milenko Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Advokati -
Broj pronađenih subjekata: 8719