Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Sjerikov Igor Vladike Platona 3/1 Ostalo Advokati -
Savić Rajka Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Advokati -
Savić Dušan Jevrejska 75 Ostalo Advokati -
Savić Đuro Kninska 8 Ostalo Advokati -
Sajić Aleksandar Vladike Platona 3 Ostalo Advokati -
Sajić Stojanka Vladike Platona 3 Ostalo Advokati -
Rujević Vesna Petra Kočića 17 Ostalo Advokati -
Romanić Milan Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Advokati -
Ristić Momčilo Gundulićeva 88 Ostalo Advokati -
Raosavljević Vladimir Ive Andrića 32 Ostalo Advokati -
Rakić Branislav Aleja Svetog Save bb, objekat ... Ostalo Advokati -
Radulović Predrag Koste Vojinovića 43 Ostalo Advokati -
Radulj Smiljka Aleja Svetog Save 58 Ostalo Advokati -
Radić Jovan Aleja Svetog Save 7 Ostalo Advokati -
Radić Lazo Kninska 8 Ostalo Advokati -
Broj pronađenih subjekata: 8719