Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Komunalna inspekcija Ostalo Državne institucije -
Vodna inspekcija Ostalo Državne institucije -
Veterinarska inspekcija Ostalo Državne institucije -
"RHEA EXPRESS" d.o.o. SARAJEVO - P.J. BANJA LUKA Aleja Svetog Save 52 Područje H Preduzeće Mikro (0-9)
Urbanističko-građevinska i ekološka inspekcija Ostalo Državne institucije -
L.S.B. ELEKTRANE d.o.o.Banja Luka Dunavska 1C Područje D Preduzeće Mikro (0-9)
ĐAKOVIC VS d.o.o. Banja Luka Aleja Svetog Save broj 51 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
TECHNOR ENERGY AS d.o.o. Kralja Petra I Karadordevica 9... Područje D Preduzeće Mikro (0-9)
D.O.O."INVEST-INŽENJERING-KOMERC" Banja Luka Aleja Svetog Save 5 A Područje M Preduzeće Mikro (0-9)
"Poljoprivredni institut RS" Banja Luka Knjaza Miloša 17 Ostalo Državne institucije -
A.D."22 Decembar" Aleja S.Save 7 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
T-MOBILE d.o.o. Banja Luka Ulica Masarikova br 13 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA Bulevar Živojina Mišica 23 Područje E Preduzeće Malo (10-49)
BAKUS d.o.o. Banja Luka Akademika Jovana Surutke broj ... Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
SLAVEN d.o.o. Banja Luka Ulica Ada broj 19 a Područje M Preduzeće Malo (10-49)
Broj pronađenih subjekata: 8796