Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
RESS Dr Mladena Stojanovića br. 33 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
OPTIKA MEDIKOLASER Dr Mladena Stojanovića br. 12... Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
OPANČIĆ Dr Jovana Raškovića br. 56 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NIT Dr Jovana Raškovića br. 122 Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
STANAR Dositeja Obradovića br. 1A Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PAMPUR Dositeja Obradovića br. 1 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MVM Dobrnjska br. 80 Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PLATINUM Desanke Maksimović br. 16 Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ŠORGIĆ Debeljaci br. bb Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NDN LOSANGE Debeljaci br. bb Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
GRGA Debeljaci br. bb Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
LUKAJIĆ Čokori br. bb Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MANAGEMENT & CONSULTING Cerska br. 36/6 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
"FINAG" Cerska br. 25/09 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MILJANA Carice Milice br. 9 Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8582