Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Pivnica "КОРТЕО" Marko Simić s.p. Banja Luka Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zanatstvo "ГХР" Relja Petković s.p. Banja Luka Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Elektroinstalacioni radovi "ЕЛИНС" Mladen Šipka s.p. Banja Luka Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Uvođenje instalacija za klimatizaciju "LP MONT" Saša Šurlan s.p. Banja Luka Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Servis za čišćenje "ČISTO I SJAJNO" Mia Matić s.p. Banja Luka Područje N Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Poliranje motornih vozila "MAGNUM" Ljubomir Vranković s.p. Banja Luka Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Računarsko programiranje "MB-DEVS" Milan Boroja s.p. Banja Luka Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zanatstvo "MONARH" Branka Ćulibrk s.p. Banja Luka Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Popravka obuće "ОБУЋАР ЂОЛЕ" Đorđe Vujmilović s.p. Banja Luka Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Obuka iz stranih jezika "Manifesta WW" Kristina Čulić s.p. Banja Luka Područje P Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Usluge "DIGI-TAS" Srđan Đurđević s.p. Banja Luka Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Usluge "HEAD OF MATHEMATICS" Pavle Vukadinović s.p. Banja Luka Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zanatstvo "PROFI - SALVE TIM" Daniel Kavić s.p. Banja Luka Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Usluge "DESIGN DREAMS" Predrag Babić s.p. Banja Luka Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Savjetovanje "BIAGAT" Boško Gatarić s.p. Banja Luka Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 9156