Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Dizajn studio "DIAS" Diana Stupar s.p. Banja Luka Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zastupanje u osiguranju "ПРИМЕР" Saša Lukić s.p. Banja Luka Područje K Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Internetski portali "S&A design" Smiljana Brezovac s.p. Banja Luka Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Butik "FASHION FACTORY" Nataša Pejić s.p. Banja Luka Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Poslovno savjetovanje "MISIJA" Dalibor Žunić s.p. Banja Luka Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti "AGENCIJA MN" Vesna Aničić s.p. Banja Luka Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Javni prevoz "MK TRANSPORT" Milan Koprena s.p. Banja Luka Područje H Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Savjetovanje "DL CONSULTING" David Latinović s.p. Banja Luka Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Kafe-bar "EUFORIA" Nemanja Zagorac s.p. Banja Luka Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Računarsko programiranje "S agency" Srđan Poletanović s.p. Banja Luka Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zanatstvo "ЦМ ГРАДЊА" Miladin Cvišić s.p. Banja Luka Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Kafe-bar "AL HAMBRA" Nebojša Ocvirek s.p. Banja Luka Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zastupanje u osiguranju "Agencija Buvač" Dragan Buvač s.p. Banja Luka Područje K Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Proizvodnja čokolade "CHOCOLOGY" Elena Shket s.p. Banja Luka Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Uzgoj životinja "Angel's Toys Kingdom" Aleksandar Paspalj s.p. Banja Luka Područje A Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 9225