Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
ELPO Hydro Snaga d.o.o. Banja Luka Ulica Jevrejska 16 Područje D Preduzeće Mikro (0-9)
YUMCO-DRVAR d.o.o. Ulica Zmaj Jovina broj 16 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
YUMCO-DRVAR d.o.o. Ulica Zmaj Jovina broj 16 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
ZU Stomatološka ambulanta "DENTAL HOUSE" Banja Luka Ul. Bulevar vojvode Stepe Step... Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
TETITA d.o.o. Banja Luka Ulica Branka Perduva broj 10 ... Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
Control Systems d.o.o., prevod skracenog poslovnog imena na srpskom jeziku glasi Ulica Marije Dimic broj 9a Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
ZU - LABORATORIJA U OBLASTI STOMATOLOGIJE "A1" BANJA LUKA ulica Drakulicka broj 24 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
ZU "S-LAB" Banja Luka Put srpskih branilaca 262 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
IPEX d.o.o. Banja Luka Ulica Mladena Stojanovica 117 ... Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
"BOGMAAL" d.o.o. Ulica carigradska broj 35 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
ZU Laboratorija u oblasti stomatologije "Krunica" Banja Luka Ulica Slobodana Kusturica bro... Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
EP mobile d.o.o. Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
LIMO CENTAR d.o.o. Banja Luka Put srpskih branilaca 115 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
ANDREAS DESIGN d.o.o. Ulica Vladike Platona broj 3,... Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
EVORA d.o.o. Banja Luka Pilanska bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 9108