Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
MANDEKS MOLDING d.o.o. Banja Luka; prevod skracenog poslovnog imena na srpskom jeziku glasi ulica Savska 19 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
ETEA N.I. d.o.o. ulica Kralja Petra II brpj 9 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
PZ "Cokot" sa p.o. Banja Luka Petra Velikog 81 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
U VATRU d.o.o. Banja Luka Verići bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
Three M betting d.o.o. Banja Luka Ulica Branka Popovića bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
SKY TECH d.o.o. Banja Luka ulica Subotička bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
BL-PLASTIC d.o.o. Banja Luka ulica Cetinjska 1 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
MMN-MAG d.o.o. Banja Luka Ul. Veljka Mladenovica bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
PERSONAL d.o.o. Banja Luka ulica Pilanska bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
H2M GREEN GROW SOLUTION d.o.o. Banja Luka; prevod poslovnog imena na srpskom jeziku glasi Ulica Stevana Bulajića 118 Područje A Preduzeće Mikro (0-9)
OPZ "Suncani brijeg" sa p.o. Banja Luka Saračica, Motike kod broja 43... Područje A Preduzeće Mikro (0-9)
TUBIMEKS d.o.o. ulica Aleja Svetog Save broj 5... Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
TUBIMEKS d.o.o. ulica Aleja Svetog Save broj 5... Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
ŽAKI 98 Nenada Kostića br. 41A Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ZONA DOBRE HRANE Đure Daničića br. 14 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8531