Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
ZU Laboratorija u oblasti stomatologije "DE&JA dent" Banja Luka ulica Srde Zlopoglede broj 140 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
MR-B Metal d.o.o. Banja Luka ulica Sime Šolaje broj 17 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
METAL-PROPLASTIK d.o.o. Banja Luka ulica Drakulicka broj 291 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
DESPINA d.o.o. Banja Luka ulica Sime Matavulja broj 18 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
STELL d.o.o. ulica Gunduliceva broj 96 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
Servikor d.o.o. ulica Krajiških brigada broj ... Područje S Preduzeće Mikro (0-9)
MANDEKS MOLDING d.o.o. Banja Luka; prevod skracenog poslovnog imena na srpskom jeziku glasi ulica Savska 19 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
ETEA N.I. d.o.o. ulica Kralja Petra II brpj 9 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
PZ "Cokot" sa p.o. Banja Luka Petra Velikog 81 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
U VATRU d.o.o. Banja Luka Verići bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
Three M betting d.o.o. Banja Luka Ulica Branka Popovića bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
SKY TECH d.o.o. Banja Luka ulica Subotička bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
BL-PLASTIC d.o.o. Banja Luka ulica Cetinjska 1 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
MMN-MAG d.o.o. Banja Luka Ul. Veljka Mladenovica bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
PERSONAL d.o.o. Banja Luka ulica Pilanska bb Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8796