Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
ĐUKOM Đure Damjanovića br. bb Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KONDOR Đure Damjanovića br. 43 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
OSTOJA Dušana i Vlade Kopanje br. bb Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
GARD Dujke Komljenovića br. 79 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VIZIR Dubička br. 104 B Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VODOLIJA M.V. Dragočaj br. BB Područje N Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
TIK TAK Dragiše Vasića br. bb Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ENJOY Dragiše Vasića br. 4 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Joja Dragana Bubića br. 2 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MTP Dragana Bubića br. 14A Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
CARSTVO Dragana Bubića br. 10 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NEĐO Dr Vojislava Đede Kecmanović... Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MAJKI Dr Vojislava Đede Kecmanović... Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
WIMBLEDON Dr Mladena Stojanovića br. bb Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
AUTOMATIKON Dr Mladena Stojanovića br. 4 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8582