Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Fotografske djelatnosti "ABOLOW" Milan Bajić s.p. Banja Luka Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Usluge "S.A.M." Aleksandra Ćejić s.p. Banja Luka Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Trgovina "MANINES" Goran Simić s.p. Banja Luka Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zanatstvo "bebebe decor" Jelena Sajić s.p. Banja Luka Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Ostali završni građevinski radovi "ЕСТЕТИК ПЛУС" Dejan Vujinović s.p. Banja Luka Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Proizvodnja "WOODSMAN" Miljan Džombić s.p. Banja Luka Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zanatstvo "ORTO STATIK" Željko Mijović s.p. Banja Luka Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Edukativne aktivnosti "SLAGALICA" Saša Bubalo s.p. Banja Luka Područje P Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Računarsko savjetovanje i programiranje "FREYA SOFT" Dijana Vuković Grbić s.p. Banja Luka Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Agencija za reklamu "ELEMENT MARKETING" Andrej Zrnić s.p. Banja Luka Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Kafe-bar "FAMILY CAFE" Vesna Tutuš s.p. Banja Luka Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Agencija za računovodstvo "ЂАЈИЋ" Oliver Đajić s.p. Banja Luka Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Sаvjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje "OLIKO" Olivera Kovačević s.p. Banja Luka Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Iznajmljivanje automobila "MalFix Cars" Milanka Čavić s.p. Banja Luka Područje N Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Dizajnerske djelatnosti "ARH & ING STUDIO" Darija Dojčinović s.p. Banja Luka Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 9156