Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Porpentina nekretnine d.o.o. Banja Luka Ulica Jovana Ducica broj 74A Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
CAPPELLARI CONSTRUCTION d.o.o. Banja Luka ulica Sime Šolaje 17 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
Elektrotechnik Leper d.o.o. Banja Luka; Skraceno poslovno ime na srpskom jeziku Rekavice Donje bb Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
MTG Company d.o.o. Banja Luka Ulica Ive Andrica broj 42 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
COBALT COMPANY d.o.o. Banja Luka ulica Veljka Mladenovica bb Područje E Preduzeće Mikro (0-9)
Eko vjetar d.o.o. prevod dijela poslovnog imena društva sa srpskog jezika na engleski jezik Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje D Preduzeće Mikro (0-9)
"GREEN TECHNOLOGY 1" d.o.o. Banja Luka Veselina Masleše 11 Područje D Preduzeće Mikro (0-9)
SOLAR TORIC d.o.o. Banja Luka ulica Mlade Cusica broj 282 Područje E Preduzeće Mikro (0-9)
MULTI MULTI d.o.o ulica Gajeva broj 8 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
ZU Laboratorija u oblasti stomatologije "DE&JA dent" Banja Luka ulica Srde Zlopoglede broj 140 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
MR-B Metal d.o.o. Banja Luka ulica Sime Šolaje broj 17 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
METAL-PROPLASTIK d.o.o. Banja Luka ulica Drakulicka broj 291 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
DESPINA d.o.o. Banja Luka ulica Sime Matavulja broj 18 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
STELL d.o.o. ulica Gunduliceva broj 96 Područje C Preduzeće Mikro (0-9)
Servikor d.o.o. ulica Krajiških brigada broj ... Područje S Preduzeće Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8531