Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
MK d.o.o. ulica Petra Radenovica broj 12 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
FASHION CO. d.o.o. Banja Luka Ulica Bulevar srpske vojske br... Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
POLEO d.o.o. Banja Luka Ulica Voždovacka broj 10 - Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
Naša trgovina d.o.o. Banja Luka Ulica Pilanska bb Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
EkoSan d.o.o. Banja Luka Ulica Veljka Mladenovica bb Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
UNION AUTO d.o.o. Banja Luka ulica Bilecka bb Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
USFTI d.o.o. Banja Luka Ulica Vladike Platona broj 3 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
TRIFLEX GRADNJA d.o.o. Ulica Milana Karanovica broj ... Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
Inter plus d.o.o. Banja Luka Ulica Frana Supila broj 31 e Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
ARGUS INVEST d.o.o. Banja Luka Ulica Cerska broj 2 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
CAMPECO d.o.o. Banja Luka Ulica knjaza Miloša broj 10C Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
TERMOMONT S.K. d.o.o. Ulica Nenada Kostica broj 68 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
Ceko d.o.o. Banja Luka Ljubacevo bb Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
GOBU d.o.o. za trgovinu i energiju Banja Luka Ulica Đure Damjanovica broj ... Područje D Preduzeće Mikro (0-9)
EVERIT d.o.o. Banja Luka Ulica Ravnogorska broj 18 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 9108