Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
BL BEST INŽINJERING d.o.o. Banja Luka Ulica Sime Šolaje 1a Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
VELS ML d.o.o. Gradina Dragocaj bb Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
LS GES d.o.o. Gradina-Dragočaj bb Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
Cinema Towerd.o.o. Banja Luka Jevrejska 50 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
DVOR d.o.o. ulica Krajiških brigada 235 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
ARGE INVEST d.o.o. Banja Luka Ulica Mladena Stojanovica bro... Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
HESTIA d.o.o. Banja Luka ulica Mladena Stojnovića 117a Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
SDHS-CSI BH d.o.o. Banja Luka ulica Mladena Stojanovica 117a Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
G.F.E. Engineering Elektroinstalacije d.o.o. Banja Luka Sime Šolaje 17 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
MARKONS d.o.o. Banja Luka Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
INVESTITOR KOP d.o.o. Banja Luka Ulica Mladena Stojanovića 117... Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
M.P. Instalacije d.o.o. Banja Luka Ulica Sime Šolaje broj 17 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
BAN GRADNJA d.o.o. Banja Luka Ulica vidovdanska broj 33 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
EMKV BL d.o.o. Banja Luka ulica Bulevar vojvode Stepe St... Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
STROJSERVIS d.o.o. Banja Luka ulica rijeke Ugar broj 10 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8531