Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
ISIDORA Ivana Gorana Kovačića br. bb Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
AUTOSERVIS - DIJELOVI DŽAJIĆ Ivana Gorana Kovačića br. 50... Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MUNJA Ivana Gorana Kovačića br. 18... Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MLADO JAGNJE Ilije Garašanina br. 167 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
CS PS EPC IMS VoLTE IP Gundulićeva br. 92 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
DAMALEX Gundulićeva br. 86 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KONCEPT Gundulićeva br. 78 Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PROFITIM Gundulićeva br. 72 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KOMUNIKACIJA Gundulićeva br. 72 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
TROMEĐA Gornji Pervan br. bb Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PARTNER Frana Supila br. 31 E Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
AKROPOLIS Frana Supila br. 14B Područje L Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
AUTOFIT Filipa Kljajića Fiće br. 10 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
F1 Federika Garsije Lorke br. 1 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
GASTRO KUTAK Đure Daničića br. 14 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8582