Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
"EnergyLife" d.o.o Banjaluka Vladike Platona 3, TC Zeni Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
BT 3 BH d.o.o. tehnologija betona i aditivi ul. Solunska br.79 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
CALLIGARIS BH d.o.o. Banja Luka Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
GECIF d.o.o. Banja Luka ulica Veljka Mladenovica bb Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
BIBIC d.o.o. ulica Suboticka broj 3 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
SOLING d.o.o. ulica Mladena Stojanovica bro... Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
BL BEST INŽINJERING d.o.o. Banja Luka Ulica Sime Šolaje 1a Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
VELS ML d.o.o. Gradina Dragocaj bb Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
LS GES d.o.o. Gradina-Dragočaj bb Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
Cinema Towerd.o.o. Banja Luka Jevrejska 50 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
DVOR d.o.o. ulica Krajiških brigada 235 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
ARGE INVEST d.o.o. Banja Luka Ulica Mladena Stojanovica bro... Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
HESTIA d.o.o. Banja Luka ulica Mladena Stojnovića 117a Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
SDHS-CSI BH d.o.o. Banja Luka ulica Mladena Stojanovica 117a Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
G.F.E. Engineering Elektroinstalacije d.o.o. Banja Luka Sime Šolaje 17 Područje F Preduzeće Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8796