Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
LEGGIERO Vidovdanska br. 2 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VALENTINO Veselina Masleše br. bb Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Nel passaggio Veselina Masleše br. bb Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
LUKAS Veselina Masleše br. bb Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NATA Veljka Mlađenovića br. bb Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KALA Veljka Mlađenovića br. bb Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KRUZER Vase Pelagića br. 15 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PONIR Tuzlanska br. 9A Područje A Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
"Mala kuća kobasica" Trive Amelice br. 6 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Čupka Trive Amelice br. 41 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ŽITOPEKA Trg Republike Srpske br. 8 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
SISTERS Trg Krajine br. 2 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NENIG Tarasa Ševčenka br. 3 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VENUS Šargovačka br. 13 Područje L Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
5th avenue Svetozara Markovića br. 5H Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8694