Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Usluge "ЕКОС" Emil Kosanović s.p. Banja Luka Jovice Savinovića, 17C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Savjetovanje "AQUAREC" Radovan Babić s.p. Banja Luka XIV srednjobosanske brigade, 3... Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Trgovinska radnja "TEKNE Koncept" Mirna Kuvalja s.p. Banja Luka Veselina Masleše, 2 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Usluge "K.I.S.S." Kristina Popović s.p. Banja Luka Cerska, 67 Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Agencija za reklamu i propagandu "ЗАГРЛИ ЗДРАВЉЕ - ЗАГРЛИ ЖИВОТ" Ljubiša Tomić s.p. Banja Luka Vojvode Pere Krece, 13 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zastupanja u osiguranju "ИТДСАН" Olivera Savić s.p. Banja Luka Meše Selimovića, 51 Područje K Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Ketering "CATERING KING" Goran Šućur s.p. Banja Luka Ivana Gorana Kovačića, 52 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Frizerski salon "NM HAIRSTYLS" Nataša Milaković s.p. Banja Luka Milana Karanovića, 51 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Usluge "ARIFSON" Bajro Aličić s.p. Banja Luka Sime Šolaje, 1A Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Računarsko programiranje "Qkrika" Vladimir Kukrika s.p. Banja Luka Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Samouslužna autopraonica "PRO CLEAN" Marko Plavšić s.p. Banja Luka Aleja svetog Save, 80 Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Kafe-bar "SONY" Biljana Bosančić s.p. Banja Luka Karađorđeva, 280 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Poslovno savjetovanje "Sentinel" Bojan Kovačević s.p. Banja Luka Relje Krilatice, 5 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Savjetovanje "EUROPE CONNECT HOLDING" Draženko LJubanić s.p. Banja Luka I Kuljanska, 103 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Računarsko programiranje "The Coder" Milan Vučenović s.p. Banja Luka Darka Jakmirovića, 9 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 9640