Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
PROPER CHASE EST d.o.o. Ul. Krajiških brigada 235/1 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
Linea House d.o.o. Ulica Njegoševa broj 27A Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
IN MOTION d.o.o. Banja Luka Ul. Taraševac bb Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
IMMEST d.o.o. Banja Luka Ul. Miše Stupara 4 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
KIDS BEBA BH d.o.o. Banja Luka ulica Veljka Mladenovica bb Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
BIO-VITALIS d.o.o. Banja Luka ulica Igmanska broj 8 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
BKT d.o.o. Banja Luka Ulica pilanska bb Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
VITAPRODUCT d.o.o. Banja Luka Pave Radana 4 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
"ROSS MARKETING" ulica Knjaza Miloša broj 39 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
"EnergyLife" d.o.o Banjaluka Vladike Platona 3, TC Zeni Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
BT 3 BH d.o.o. tehnologija betona i aditivi ul. Solunska br.79 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
CALLIGARIS BH d.o.o. Banja Luka Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
GECIF d.o.o. Banja Luka ulica Veljka Mladenovica bb Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
BIBIC d.o.o. ulica Suboticka broj 3 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
SOLING d.o.o. ulica Mladena Stojanovica bro... Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8531