Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Цвјећара "Пахуљица" Драгана Модић с.п. Бања Лука Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zanatstvo "Grujić Floring" Nemanja Grujić s.p. Banja Luka Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Trgovina "КОС - КАЛ" Mlađenko Grbić s.p. Banja Luka Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Kafe-bar "JACK CAFFE" Nedeljko Marković s.p. Banja Luka Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Zanatstvo "INTELEKT" Mladen Jović s.p. Banja Luka Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Računarsko programiranje "AsteroIT" Bojan Bursać s.p. Banja Luka Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Agencija za računovodstvene usluge "INFOMAX" Vesna Knežević s.p. Banja Luka Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Izvođačka umjetnost "HARMONIKA BEND" Željko Đakić s.p. Banja Luka Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Trgovina "GAJ" Jelena Milanović s.p. Banja Luka Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Kafe-bar "PICASSO" Đorđe Mićić s.p. Banja Luka Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Poslovno savjetovanje "TNA services" Nataša Tomić s.p. Banja Luka Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Kafe-bar "ANAMARIJA" Lazo Dobrić s.p. Banja Luka Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Kafe-bar "Columbo" Vojo Aleksić s.p. Banja Luka Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Agencija za digitalni marketing i brending "AVATAR" Miloš Šipragić s.p. Banja Luka Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Taksi prevoz "TOMA" Draško Tomić s.p. Banja Luka Područje H Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 9156