Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
SOFTLIFE Jug Bogdana br. 17 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NIN Jove G. Popovića br. 9 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
RESURSI Jovana Jančića br. 7 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
BAŠ ĆEVAP Jovana Dučića br. 72 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
VENTURO Jovana Dučića br. 44A Područje R Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
XL Jovana Dučića br. 25 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
SAKS Jovana Dučića br. 25 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
DELTA Jovana Dučića br. 25 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
DINAMIK Jovana Bijelića br. 5 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Poco Loco Jevrejska br. bb Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NUUR Jevrejska br. bb Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
BJANKA Jevrejska br. 34 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Ekoenergy Janka Veselinovića br. 1 Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
STEFIGO Ive Lole Ribara br. 4 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Makazice Ive Lole Ribara br. 4 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8582