Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
KLAŠNIK Kralja Alfonsa XIII br. 24 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KATHAIRO Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
kATALEYA Put srpskih branilaca br. 10 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KAMELEON Bulevar srpske vojske br. 8 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KAKADU Starine Novaka br. 1A Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
JOTAPLAST Stojana Jankovića br. bb Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ITOLOGY Paje Jovanovića br. 22 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ISKRA Hilandarska br. 134 Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
IRISICT Milana Stevilovića br. 3 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
INFOBIT Veljka Mlađenovića br. 4B Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
INA Carice Milice br. 1 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
hypnotic Trive Amelice br. 8 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Hof Krajiških brigada br. 3 Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
HI-TECH Jasenovačkih logoraša br. 9 Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
HILS Vladike Platona br. 3 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8796