Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
MOON BAR Petra Velikog br. 3 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MONTER Grmečka br. bb Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MOJA KAFANA Brace Potkonjaka br. 6 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MMS Vladike Platona br. 3 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MIT Ive Lole Ribara br. 4 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MINT ICT Milana Stevilovića br. 11 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MIĆKO Braće Podgornika br. bb Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MEDENA KUĆICA Zdravka Čelara br. 14 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MAXSILVER Jovana Dučića br. 25 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MASKA Slobodana Jovanovića br. 2 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MARKA Kralja Alfonsa XIII br. 3 Područje K Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MAM Put srpskih branilaca br. 206 Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Mala kantina Zmaj Jovina br. 13 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Magic Woman Maksima Gorkog br. 38 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MACANOVIĆ Užička br. Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8531