Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
DENTINA ROOMS Petra Pecije br. 75 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
"RAJF" Petra Pecije br. 15 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
GLANC SERVIS Pavlovac br. bb Područje N Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
BRKIĆ Pavlovac br. bb Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KONČIĆ Pave Radana br. 26 Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MATIJA Pave Radana br. 12 A Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ZLATNO BURENCE Patr.Makarija Sokolovića br. ... Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
BAKLAVA Patr.Makarija Sokolovića br. ... Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ĐUROVIĆ Orlovački put br. 69 Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
"KUT" Novice Cerovića br. 26 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
THE ONE Novice Cerovića br. 11 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
CAMPAIGN 006 Nikole Pašića br. 15 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
LEGAL IT Nikole Bokana br. 15A Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
LCI Nenada Kostića br. kod br. 75 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
PRESJEK Nedeljka Čabrinovića br. 5 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8595