Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
NB FIN Gundulićeva br. 88 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NAUTICA plus Jaroslava Plecitija br. 17 Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NAŠA ŠKOLICA Područje P Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NAŠ BIRO Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
NADEŽDA Kralja Petra I Karađorđević... Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
N & M Majke Jugovića br. 26 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MOON BAR Petra Velikog br. 3 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MONTER Grmečka br. bb Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MOJA KAFANA Brace Potkonjaka br. 6 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MMS Vladike Platona br. 3 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MIT Ive Lole Ribara br. 4 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MINT ICT Milana Stevilovića br. 11 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MIĆKO Braće Podgornika br. bb Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MEDENA KUĆICA Zdravka Čelara br. 14 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MAXSILVER Jovana Dučića br. 25 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8796