Naziv

VIOLET d.o.o. Banja Luka; prevod skracenog poslovnog imena na srpskom jeziku glasi


Osnovni podaci
Klasifikacija
Preduzeće
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4404312170009
Ulica
ulica Petra Kocica broj 1
Mjesto
Banja Luka
Telefon
Fax
Email
Web

Kontakt osoba
Ime i prezime
Telefon
Email


Djelatnost
Područje
Područje G – TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Sektor
  • Trgovina na veliko racunarima, perifernom opremom i softverom
Osnovni proizvodi / usluge
Šifra
-


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena