Naziv

"ZC" d.o.o.


Osnovni podaci
Klasifikacija
Preduzeće
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4404311790003
Ulica
ulica Kralja Petra I Karadordevica broj 83a,
Mjesto
Banja Luka
Telefon
Fax
Email
Web

Kontakt osoba
Ime i prezime
Telefon
Email


Djelatnost
Područje
Područje G – TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Sektor
  • Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Osnovni proizvodi / usluge
Šifra
-


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena