Naziv

TRI ČETIRI SAD


Osnovni podaci
Kategorija
IGRAONICA
Klasifikacija
Samostalni preduzetnici
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4510908370000
Ulica
Bulevar Desanke Maksimović br. 14
Mjesto
Banja Luka
Telefon
Fax
Email
Web

Kontakt osoba
Ime i prezime
Višekruna Jovana
Telefon
0656/330-908
Email


Djelatnost
Područje
Područje R – UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
Sektor
  • Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
Osnovni proizvodi / usluge
93.29 - Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
Šifra
93.29 - Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena