Naziv

CVJEĆARA NINA


Osnovni podaci
Kategorija
CVJEĆARA
Klasifikacija
Samostalni preduzetnici
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4507596010018
Ulica
Ivana Gorana Kovačića br. 125
Mjesto
Banja Luka
Telefon
Fax
Email
Web

Kontakt osoba
Ime i prezime
MOCONJA DIJANA
Telefon
065/898-353
Email


Djelatnost
Područje
Područje G – TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Sektor
  • Trgovina na malo cvijecem, sadnicama, sjemenjem, dubrivom, kucnim ljubimcima i hranom za kucne ljubi
Osnovni proizvodi / usluge
47.76 - Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenom, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
Šifra
47.76 - Trgovina na malo cvijecem, sadnicama, sjemenjem, dubrivom, kucnim ljubimcima i hranom za kucne ljubi


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena