Naziv

DADO


Osnovni podaci
Kategorija
TRGOVINA
Klasifikacija
Samostalni preduzetnici
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4505051380010
Ulica
Save Mrkalja br. 14
Mjesto
Banja Luka
Telefon
065/526-703
Fax
Email
Web

Kontakt osoba
Ime i prezime
STUPAR DALIBOR
Telefon
065/526-703
Email


Djelatnost
Područje
Područje G – TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Sektor
  • Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
Osnovni proizvodi / usluge
Šifra
47.99 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena