Naziv

AUTOMATIKON


Osnovni podaci
Kategorija
TRGOVINA I USLUGA
Klasifikacija
Samostalni preduzetnici
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4510331240004
Ulica
Dr Mladena Stojanovića br. 4
Mjesto
Banja Luka
Telefon
065/174-100
Fax
Email
Web

Kontakt osoba
Ime i prezime
Gajić Srećko
Telefon
065/174-100
Email


Djelatnost
Područje
Područje G – TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Sektor
  • Trgovina na malo preko poste ili Interneta
Osnovni proizvodi / usluge
Šifra
47.91 - Trgovina na malo preko poste ili Interneta


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena