Naziv

OPTIKA MEDIKOLASER


Osnovni podaci
Kategorija
TRGOVINA
Klasifikacija
Samostalni preduzetnici
Veličina (broj radnika)
Mikro (0-9)
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4507054800004
Ulica
Dr Mladena Stojanovića br. 121A
Mjesto
Banja Luka
Telefon
066/198-010
Fax
Email
Web

Kontakt osoba
Ime i prezime
Kovačević-Preradović Tamara
Telefon
066/198-010
Email


Djelatnost
Područje
Područje G – TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Sektor
  • Trgovina na malo medicinskom robom i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama
Osnovni proizvodi / usluge
Šifra
47.74 - Trgovina na malo medicinskom robom i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena