Naziv

"SAGA RS" DOO


Osnovni podaci
Klasifikacija
Preduzeće
Veličina (broj radnika)
-
Izvozno
ne
Godina osnivanja
JIB
4402760410000
Ulica
Prvog krajiškog korpusa 22
Mjesto
Banja Luka
Telefon
+387 (0) 51 320 700 (centrala)
Fax
+387 (0) 51 320 701
Email
sagars@saga.rs
Web
www.saga.rs

Kontakt osoba
Ime i prezime
Telefon
Email


Djelatnost
Područje
Područje G – TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Sektor
  • Trgovina na veliko racunarima, perifernom opremom i softverom
Osnovni proizvodi / usluge
Šifra
46.51 - Trgovina na veliko racunarima, perifernom opremom i softverom


Tržište
Lokalno
%
Regionalno
%
Izvozno EU / druge
%


Napomena