Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Marić Goran Vladike Platona 3/1 Ostalo Advokati -
Marić Đorđe Nikole Tesle 5 Ostalo Advokati -
Marić Siniša Vladike Platona 1 Ostalo Advokati -
Maleš Ratko Jovana Dučića 40 Ostalo Advokati -
Makarić Nebojša Braće Mažar 48 Ostalo Advokati -
Maglov Milka Talijanskog Bataljona Mateoti ... Ostalo Advokati -
Ljubojević Milenko Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Advokati -
Lukač Dušan Vidovdanska 53 Ostalo Advokati -
Kulenović Marjana Vase Pelagića 48 Ostalo Advokati -
Kozomara Trivun Trn Proleterskih Brigada 27 Ostalo Advokati -
Kosic Sanjin Srpska 12/II Ostalo Advokati -
Kosić Branislav Srpska 12/II Ostalo Advokati -
Končar Dane Jovana Jančića 10 Ostalo Advokati -
Kolar Mijatović Branka Sime Šolaje 17/3 Ostalo Advokati -
Knežević Milan Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Advokati -
Broj pronađenih subjekata: 9760