Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Komercijalna banka a.d. Veselina Masleše 6 Ostalo Banke -
Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Aleja Svetog Save 13 Ostalo Banke -
NLB Razvojna banka a.d. Milana Tepića 4 Ostalo Banke -
Banka Srpske a.d. Banja Luka. Aleja Svetog Save 61 Ostalo Banke -
Šubarić Milan Knjaza Miloša 15 Ostalo Notari -
Stupar Danica Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Notari -
Rodić Mara Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Notari -
Gvozden Slobodanka Ul. Gajeva 1 Ostalo Notari -
Plavšić Marinko Aleja Svetog Save 30 Ostalo Notari -
Mojović Irena Branka Radičevića 7 Ostalo Notari -
Marković Marija Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Notari -
Marić Biljana Marije Bursać 3 Ostalo Notari -
Malešević Zoran Milana Tepića 8 Ostalo Notari -
Macanović Ljeposava Beogradska 1 Ostalo Notari -
Katić - Trifunović Snježana Aleja Svetog Save 49 Ostalo Notari -
Broj pronađenih subjekata: 8694