Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Osnovna škola "Dositej Obradović" Mirka Kovačevića 27 Ostalo Obrazovne institucije -
Osnovna škola "Desanka Maksimović" Dragočaj Ostalo Obrazovne institucije -
Osnovna škola "Georgi Stojkov Rakovski" Dušan Mišljenović Ostalo Obrazovne institucije -
Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić" Save Kovačevića bb Ostalo Obrazovne institucije -
Osnovna škola "Vojislav Ilić" Krupa na Vrbasu Ostalo Obrazovne institucije -
Osnovna škola "Branko Ćopić" Mr Slobodan Majstorović Ostalo Obrazovne institucije -
Osnovna škola "Branko Radičević" Stepe Stepanovića 116 Ostalo Obrazovne institucije -
Osnovna škola "Branislav Nušić" Manjačkih ustanika 32 Ostalo Obrazovne institucije -
Osnovna škola "Borislav Stanković" Ivana Kosančića 2 Ostalo Obrazovne institucije -
Osnovna škola "Aleksa Šantić" Trive Amelice 24 Ostalo Obrazovne institucije -
DOO "INTERFORST" 16 Kraiške NOU Brigade 37 Područje G Preduzeće Mikro (0-9)
Srednja poslovna škola “Ljubiša Mladenović“ Despota S. Lazarevića bb Područje Q Obrazovne institucije Malo (10-49)
Centar "ZAŠTITI ME" Poljokanov park Ostalo Obrazovne institucije -
TOPLANA a.d. Banja Luka Bulevar vojvode Živojina Miš... Područje D Preduzeće Srednje (50-249)
ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH AD Marije Bursac 7a Područje D Preduzeće Veliko (preko 250)
Broj pronađenih subjekata: 8650