Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Pucar Miljkan Bana Lazarevića 7 Ostalo Advokati -
Prerad Dragomir Milana Tepića 4 Ostalo Advokati -
Prerad Miroslav Milana Tepića 4 Ostalo Advokati -
Plavšić Radmila Aleja Svetog Save 30 Ostalo Advokati -
Pilipović Miroslav Jevrejska 46 Ostalo Advokati -
Pilipović Jovo Jevrejska 46 Ostalo Advokati -
Petrić Natalija Kalemegdanska 18 Ostalo Advokati -
Perić Slobodan Hajduk Veljka 50 Ostalo Advokati -
Paponja Dragan Branka Perduva 24 Ostalo Advokati -
Pantić Nebojša Vase Pelagića 46 Ostalo Advokati -
Osmančević Sofka Kralja Petra I Karađorđević... Ostalo Advokati -
Niškanović Čedo Đure Jakšića 3/2 Ostalo Advokati -
Nedimović Zoran Mladena Stojanovića 121 Ostalo Advokati -
Moravac Babić Smiljana Jevrejska 42 Ostalo Advokati -
Mitrović Gordana Srđe Zlopogleđe 43 Ostalo Advokati -
Broj pronađenih subjekata: 8719