Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
Građevinska škola Braće Podgornika bb Ostalo Obrazovne institucije -
Gimnazija Zmaj Jovina 13 Ostalo Obrazovne institucije -
Panevropski univerzitet "Apeiron" Pere Krece 13 Ostalo Obrazovne institucije -
Nezavisni univerzitet Veljka Mlađenovića 12E Ostalo Obrazovne institucije -
Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Ulica despota Stefana Lazarevi... Ostalo Obrazovne institucije -
Univerzitet za poslovne studije Jovana Dučića 23a Ostalo Obrazovne institucije -
Visoka škola za primjenjene i pravne nauke "Prometej" Knjaza Miloša 10a Ostalo Obrazovne institucije -
Visoka škola "Banja Luka koledž" Miloša Obilića br.30 Ostalo Obrazovne institucije -
Visoka škola Komunikološki koledž "Kapa fi" Vojvođanska 2 Ostalo Obrazovne institucije -
Šumarski fakultet Vojvode Stepe Stepanovića 75 ... Ostalo Obrazovne institucije -
Filozofski fakultet Bulevar vojvode Petra Bojović... Ostalo Obrazovne institucije -
Filološki fakultet Bulevar vojvode Petra Bojović... Ostalo Obrazovne institucije -
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Bulevar vojvode Petra Bojović... Ostalo Obrazovne institucije -
Fakultet političkih nauka Bulevar vojvode Petra Bojović... Ostalo Obrazovne institucije -
Tehnološki fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Ostalo Obrazovne institucije -
Broj pronađenih subjekata: 8595