Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
HEMLIGT Kosovke djevojke br. 9 Područje R Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
HEMINGWAY Srpska br. 101 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
GUMENI Mišin Han br. bb Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
GRAMING Dunavska br. 1C Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Gradski servis Put srpskih branilaca br. 306 Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
GRACIA Zore Kovačević br. 38A Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
GLORY Ive Lole Ribara br. 4 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
GLOBNET Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Giga Computers Save Mrkalja br. 2 Područje P Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
GARD Dujke Komljenovića br. 79 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
GAMING CENTAR Prvog krajiškog korpusa br. 9... Područje R Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
FOTO OPTIKA JOTIĆ Milana Radmana br. 1 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
FORMATEH Novice Cerovića br. 5 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ETERNA Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ETERCOM Gundulićeva br. 74 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8796