Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
MASKA Slobodana Jovanovića br. 2 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MARKA Kralja Alfonsa XIII br. 3 Područje K Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MAM Put srpskih branilaca br. 206 Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Mala kantina Zmaj Jovina br. 13 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Magic Woman Maksima Gorkog br. 38 Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
MACANOVIĆ Užička br. Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
LESKOVAČKA PLJESKAVICA-CAP CAP Karađorđeva br. 258 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
LENA Put srpskih branilaca br. 171 Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
LAVIRINT Jovana Dučića br. 74D Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
LATERNA Bulevar srpske vojske br. 8 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KRZNARIJA PRISTAŠ Veselina Masleše br. 3 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KRIVA KUĆA Branka Majstorovića br. 11 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KOSTIM Paje Jovanovića br. 32 Područje R Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KONFIN Đure Đakovića br. 6 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
KOMODA Branka Popovića br. 222 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8796