Naziv subjekta
Područje djelatnosti
Sektor
Klasifikacija
Veličina (broj radnika)
Kategorija samostalnih preduzetnika

Naziv Adresa Djelatnost Klasifikacija Veličina
BELLAROSA Braće Mažar i majke Marije b... Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
BEBIOLA Prvog krajiškog korpusa br. 1... Područje C Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
BAU-FLIZ Kosovska br. 83 Područje F Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
BANJ B. Put banjalučkog odreda br. bb Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
BALAYAGE Novice Cerovića br. 9A Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
AVIALAB Šargovačka br. 339 A Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
AUTO SERVIS KLINDIĆ Nenada Kostića br. 149 Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
AUD Marije Bursać br. 1 Područje K Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ASTRONIKBUS Ivana Gorana Kovačića br. 17... Područje G Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ARTEKO Nikole Bokana br. 17 Područje M Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ARMANDO Bulevar vojvode Stepe Stepanov... Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ANDU Talijanskog bataljona Mateoti ... Područje P Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
ALSA Kralja Petra I Karađorđević... Područje S Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
AJ NA SON1 Vase Glušca br. 23-25 Područje J Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
AGAPE Bulevar srpske vojske br. 8 Područje I Samostalni preduzetnici Mikro (0-9)
Broj pronađenih subjekata: 8719